Kouvolan Lakritsi Oy regler och villkor
den 22 augusti 2016

1. Allmänna regler och villkor
www.kouvolanlakritsi.fi är onlinebutiken som tillhör Kouvolan Lakritsi Oy (organisationsnummer:: 0911055-6). Dessa regler och villkor reglerar handelsförhållanden mellan Kouvolan Lakritsi Oy och dess kunder. När det gäller tjänster och produkter förmedlade av Kouvolan Lakritsi Oy, gäller även tjänsteleveratörens regler och villkor. Kouvolan Lakritsi Oy har rätt att uppdatera dessa regler och villkor utan föregående meddelande. För beställningar tillämpas de regler och villkor som var i kraft vid beställningstillfället.
Kouvolan Lakritsi har inget ansvar för skador orsakade av force majeure. Force majeure innebär en oförutsedd händelse eller förändring i omständigheterna som är utanför Kouvolan Lakritsi Oys kontroll. Kouvolan Lakritsi ska meddela kunden omgående om force majeure-omständigheter.

2. KONSUMENT- OCH PERSONUPPGIFTSSKYDD
I handelsrelationer ska gällande lagar i Finland och i EU följas, avseende handel med konsumenter, marknadsföring och reklamföring. Vid handelsavtal mellan företagskunder och Kouvolan Lakritsi Oy, ska i första hand dessa regler och villkor följas; i andra avseenden tillämpas den finska lagen om försäljning av varor.

Vid beställning är kunden skyldig att uppge fullständiga kontaktuppgifter; när det gäller beställningar från privatpersoner innebär detta minst namn, adress, telefonnummer och e-postadress, om möjligt. Information som behövs från företagskunder innefattar namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson, samt företagets organisationsnummer, postadress, telefonnummer samt, där tillämpligt, faktureringsadress.

Kundens personuppgifter lagras i Kouvolan Lakritsi Oys kunddatabas; uppgifterna som finns i databasen används för hantering av kundrelationer. Kouvolan Lakritsi Oy har också rätt att behandla och föra vidare uppgifterna som finns i registret för berättigade affärsändamål (såsom direkt marknadsföring) i enlighet med personuppgiftslagen (523/99).

Vår integritetspolicy i enlighet med personuppgiftslagen finns tillgänglig på plats hos Kouvolan Lakritsi Oy (adress: Hietamäentie 6, 45200 Kouvola) samt på www.kouvolanlakritsi.fi. Kunderna kan undanbe användning och behandling av deras uppgifter i marknadsföringssyfte samt kontrollera vilka uppgifter om dem som finns tillgängliga genom att kontakta Kouvolan Lakritsi Oys kundtjänst. Kundkontakterna ska genomföras i skrift, undertecknas och lämnas till följande adress: Kouvolan Lakritsi Oy Hietamäentie 6, 45200 Kouvola. Den fullständiga och detaljerade integritetspolicyn finns på: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Webbsidorna www.kouvolanlakritsi.fi och Kouvolan Lakritsi.fi använder cookies för att kunna utveckla webbsidorna vidare samt förbättra användarvänligheten. När det gäller webbsidan www.kouvolanlakritsi.fi, används kakor för att underlätta, förbättra och snabba upp transaktionsupplevelsen. Kakor kan också användas för att tillhandahålla bättre erbjudanden och mer personliga produktrekommendationer för kunden. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas på användarens hårddisk av Kouvolan Lakritsi Oys webbserver. Delar av innehållet på webbsidan www.kouvolanlakritsi.fi kan kräva att kakor accepteras för att sidan ska fungera. Användarens webbläsare accepterar troligen kakor som standardinställning, men användaren kan också välja att förhindra att kakor används genom att ändra webbläsarens inställningar eller genom att radera kakor från servern efter att ha använt tjänsten. För mer information om webbläsarens specifika bruksanvisning, läs anvisningarna från webbläsarens skapare.

3. Prislista
I priserna ingår moms, men inte frakt, om inget annat anges. Om det finns uppenbara fel i prislistan, kommer produkten i fråga inte att säljas till det klart lägre priset om det kan antas att kunden förstod att det fanns ett fel i prissättningen.
Vi kontrollerar alltid priserna i samband med orderbehandlingen. Om priset har gått ner, korrigerar vi priserna i den öppna kundordern. Dock om produktpriset skulle gå upp innan ordern skickas in, kommer vi att leverera produkten till det ursprungliga priset.

4. Leverans
Vår ambition är att behandla stängda ordrar inom 48 timmar från det att beställningen skickas in. En stängd order innebär en beställning där alla produkter finns på lager och har reserverats för ordern, och där betalningsmetoden för beställningen har accepterats.
Kouvolan Lakritsi Oy har inget skyldighet att reservera andra produkter inom samma beställning för kunden om några av de beställda produkterna inte är tillgängliga omgående eller om leveransen av dessa försenas på grund av omständigheter utanför Kouvolan Lakritsi Oys kontroll. Kunden kan antingen välja att senarelägga leveransen av den försenade produkten eller att cancellera beställningen. Om senarelagd leverans väljs, kommer fraktkostnader att debiteras på vanligt vis, enligt gällande prislista. Produkterna som finns i en order reserveras för maximum 7 dagar. Om kunden inte accepterar senarelagd leverans på Kouvolan Lakritsi Oys villkor, kommer beställningen att cancelleras.

5. Betalning
För aktuell information om betalningsmetoder besök Kouvolan Lakritsi Oys onlinebutik. Vänligen observera att onlinebetalning (e-payment) med hjälp av bankidentifieringskoder kräver att du skapar ett kundkonto.
Företagskunder kan ansöka om ett kundkonto för fakturering genom vår företagsförsäljning. För mer information, kontakta oss via e-mail: myynti@kouvolanlakritsi.fi.
Leverantör av betalningstjänster
Paytrail Plc hanterar inkommande betalningar och är ett auktoriserat betalningsinstitut. Paytrail Plc kommer att visas som mottagare på ditt bankkonto- eller kreditkortsutdrag. Paytrail Plc överför betalningen till försäljaren. Gällande reklamationer, kontakta webbsidan som betalningen gjordes till.
Paytrail Plc
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: +358 207 181 830
Organisationsnummer 2122839-7

6. Retur av varor
Kouvolan Lakritsi Oy beviljar sina kunder 14-dagars öppet köp. Produkterna kan returneras via den kostnadsfria kundreturtjänsten från Posti eller direkt till våra servicepunkter på handelscentrum. Kouvolan Lakritsi Oy betalar returkostnaden om returen utförts enligt instruktionerna i Postis kundreturtjänst. De returnerade produkterna måste förpackas omsorgsfullt.

7. Ansvar vid fel
Kouvolan Lakritsi Oy bär det lagstadgade garantiansvaret för fel i produkten. För mer information, maila oss på myynti@kouvolanlakritsi.fi

8. Reklamationer
Kunden måste styrka inköpet genom bevis för inköp, ett kvitto eller annat bevis av inköpstid och plats när denne returnerar produkter eller lämnar in reklamation relaterad till fel i produkten.
Endast skriftliga reklamationer behandlas. Reklamationer i valfritt format kan skickas in via e-mail till adressen myynti@kouvolanlakritsi.fi eller via post till vårt kontor. Webbsidan har en funktion där kunderna kan lämna feedback.
Tvistlösning och laga domstol Privatpersoner har rätt att hänvisa eventuella konflikter som uppstått till följd av detta avtal till konsumentskyddsombudet (www.kuluttajariita.fi) för tvistlösning. Innan ärendet lämnas till konsumentskyddsombudet, ska kunden kontakta den finska konkurrens- och konsumentmyndigheten för (www.kuluttajaneuvonta.fi). En kund kan lämna in fordringar gällande avtalsrelaterade skuldförhållanden mot Kouvolan Lakritsi Oy antingen hos Kouvolan Lakritsi Oys hemvistdomstol eller hos den tingsrätt i Finland där kunden har sin hemvist. Om kunden inte har sin hemvist i Finland, kommer tvister att lösas av Kouvolan Lakritsi Oys hemvistdomstol.
Kostnaderna för rättsprocessen kommer inte att återbetalas, eftersom den finska konkurrens- och konsumentmyndigheten och nämnden för konsumentfrågor erbjuder gratis stöd vid tvistlösning.

Integritetspolicy
Integritetspolicy enligt §10 och §24 av personuppgiftslagen.
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Kouvolan Lakritsi Oy (organisationsnummer: 0911055-6)
Hietamäentie 6
45200 Kouvola

REGISTERANSVARIG
Laila Nypelö
Telefon +358 5 3213002
E-mail myynti@kouvolanlakritsi.fi

REGISTERBETECKNING
Kouvolan Lakritsi Oys kunddatabas

GRUND FÖR REGISTERFÖRANDE
Personen har registrerats som kund hos Kouvolan Lakritsi Oy och/eller köpt produkter från Kouvolan Lakritsi Oy.

AVSEDD ANVÄNDNING AV REGISTRET
Syftet med databasen är att upprätthålla ett kundregister för Kouvolan Lakritsi Oy, att spara och behandla kundbeställningar och att hantera kundrelationer. Databasen används också för spårning av förlorade paket. Uppgifterna i databasen kan komma att användas för utveckling av Kouvolan Lakritsi Oys verksamhet, för statistiska ändamål, samt för att ta fram mer personligt innehåll inom ramen för våra onlinetjänster. Personuppgifter behandlas inom ramen för vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagen.
Uppgifterna i databasen kan komma att användas i Kouvolan Lakritsi Oys egna databaser för riktad annonsering, utan att personuppgifter flyttas till tredje part. Kouvolan Lakritsi Oy kan komma att anlita samarbetspartner för hantering av kundrelationer och tjänster. Vissa uppgifter i databasen kan komma att flyttas över till samarbetspartners servrar på grund av tekniska förutsättningar. Uppgifterna behandlas endast i syfte att hantera kundrelationer med Kouvolan Lakritsi Oy genom tekniska gränssnitt.
Kouvolan Lakritsi Oy har rätt att publicera uppgifterna som finns i kunddatabasen i form av en elektronisk eller skriftlig lista, såvida kunden inte uttryckligen har undanbett detta. I detta sammanhang innebär ”lista” till exempel en etikett på direktreklam. Kunderna har rätt att undanbe publicering av deras uppgifter genom att meddela Kouvolan Lakritsi Oys kundtjänst om detta via e-mail myynti@kouvolanlakritsi.fi.

UPPGIFTER SOM FINNS I REGISTRET
• Kunddatabasen innehåller följande information:
• Kundens för- och efternamn
• E-postadress
• Postadress
• Telefonnummer
• Information om behandlade beställningar
• Orderspårningsinformation från Posti

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Uppgifterna i kunddatabasen används uteslutande av Kouvolan Lakritsi Oy, utom när Kouvolan Lakritsi Oy använder externa tjänsteleverantörer som tillhandahåller mervärdestjänster eller stödjer kreditbeslut. Uppgifterna kommer dock inte att lämnas ut från Kouvolan Lakritsi Oy eller för godtycklig användning av dess samarbetspartner, utom när det gäller kreditansökan, indrivning, eller fakturarelaterade frågor, eller om lagen kräver detta. Personuppgifter kommer inte att flyttas utanför Europeiska Unionen, utom när det är nödvändigt för att säkerställa teknisk implementering av Kouvolan Lakritsi Oys eller dess samarbetspartners tjänster.
De registrerade personuppgifterna kan raderas på vederbörandes begäran, utom när det föreligger rättsliga krav, öppna fakturor, eller indrivningsprocesser som förhindrar detta.

REGISTERSKYDD
Databasen kommer inte att lämnas ut till tredje part. Rättigheten att använda det interna nätverket på Kouvolan Lakritsi Oy är en förutsättning för att kunna nå databasen. Databasen finns på en lösenordsskyddad server hos Kouvolan Lakritsi Oy.


Integritetspolicy, Köp- och leveransvillkor